Aktivity mimo múrov fakulty

Rozvíjajú Tvoje realizačné schopnosti.

Zaujímavé prednášky

Rozširujú Tvoj rozhľad a intelekt.

Besedy s pozvanými hosťami

Budujú sociálny kontakt.

Čo sa u nás naučíte?

Výukové predmety

Predmety študijného programu sa zaoberajú rozvojom osobnosti človeka tak v súkromnom, ako aj profesionálnom pracovnom živote. Štúdium je spojené so získaním praktických zručností formou tvorivých animačných dielní a animátorskej praxe vo vybraných zariadeniach pre deti, mládež, dospelých a seniorov.  

Individuálny prístup

Individuálny prístup

Vzhľadom na špecifikáciu študijného programu, ktoré sa realizuje i v teréne, má svoje miesto tak kolektívna, ako aj individuálna práca. Obe formy zabezpečujú efektívne výsledky už počas štúdia.

Profesionálny tím

Profesionálny tím

Okrem skupiny pedagógov v študijnom programe spolupracujeme s partnermi z vonkajšieho prostredia, ktorý vás prednáškami obohacujú vlastnými skúsenosťami z praxe.

Video s absolventkou študijného programu

Video o študijnom programe